PSYKOLOGKLINIKKEN v/ Claus Haugaard Jacobsen

NB. Jeg har aktuelt en meget lang venteliste og behandlingsopstart kan ofte først ske omkring 6 mdr. efter din henvendelse. Så overvej inden du kontakter mig om du kan/vil vente så længe. Dog har jeg endnu ledige tider til for supervision af yngre kandidater på vej mod autorisation.

PSYKOLOGKLINIKKEN
v/ Claus Haugaard Jacobsen, cand. psych., ph.d.
Aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Aftale med Sygesikringen

Michael Anchers Vej 12
9000 Aalborg
Mobil: 5153 8889
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SE-nr: 17 76 72 32

Der er fri parkering foran klinikken.

Kort om hvem jeg er.

Jeg er født i 1962

Jeg har drevet min private psykologpraksis siden 1993

Jeg har tidligere har arbejdet i voksenpsykiatrien samt været professor og klinikleder på Aalborg Universitet

Jeg har siden 1992 været medlem af Dansk Psykologforening

 

Sidste nyt.

3 årig uddannelse i psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi er i samarbejde med Mette Barfort Kjær, Kjersti Lien og Hanne Lind og Birger Guldbæk opstartet i Aalborg i februar 2016. Ønsker du at deltage i hold 2, bedes du snarest kontakte mig. Opstart forventes ca. forår 2017.

Jaobsen, C. H. & Nielsen, J. (2015). Supervision af psykoterapi. I: F. Alberdi, B. Rosenbaum & P. Sørensen (red.): Moderne Psykoterapi. Teori og metoder (s. 583-602). København: Hans Reitzels Forlag.

Supervisionsgruppe for psykologer på vej mod autorisation eller specialistuddannelse er under etablering. Ring og hør mere.