Behandling, Supervision og kurser

Jeg tilbyder følgende ydelser

Psykoterapeutisk behandling

Individuel psykoterapi, voksne og unge bl.a.

- Depression og angst

- Tab, sorg og krise

- Seksuelle overgreb

- Spiseforstyrrelser

- Personlighedsforstyrrelser

- Samlivsproblemer - herunder seksuelle problemer.

 

Jeg er både trænet i langtids psykoterapi, i dynamisk korttids psykoterapi og i gruppeanalyse.

Jeg har med årene fået en del erfaring som egenterapeut for psykologer og læger.

 

Supervision

Jeg har igennem årene specialiseret i at give supervision og har været supervisor for hundredvis af social- og sundhedsfagligt personale ansat ved en bred vifte at institutioner/med forskelligartede behandlingsopgaver.

 

Igennem de seneste 10 år har jeg især været supervisor for psykologer og læger under efter og videreuddannelse samt ansatte i psykiatrien.

Supervision af yngre psykologer (individuel eller i mindre grupper) mhp. på opnåelse af autorisation

Supervision af psykoterapi (individuel og i gruppe) af korttids-, langtids-, og gruppebehandling

Supervision af supervision

Supervisionsgrupper/Balintgrupper for praktiserende læger

Supervision af psykiatrisk og socialpsykiatrisk behandlingspersonale

 

Kontakt mig, hvis du ønsker at deltage i en supervisionsgruppe.

 

Kurser/undervisning

Jeg har undervist i psykologi og psykiatri siden 1989 og har igennem årene erhvervet omfattende undervisningserfaring indenfor stort set alle områder af psykologien, selvom psykoterapi og den kliniske psykologi er mine hovedområder.

Jeg har særlig erfaring med kurser inden for:


Psykoterapi

Psykoanalytisk orienteret psykoterapi

Assessment mhp. behandling

Interventionsformer

Supervision

Supervision af tværfagligt personale

Supervisionsteori for specialister i psykoterapi som ønsker supervisorgodkendelse

Psykoterapiforskningen og dens fund

Personlighedsforstyrrelser og behandling heraf

Personlighedsteori

Patient-behandler relationen


Kontakt mig venligst vedrørende særlige ønsker om foredrag, seminarer eller længere kursusforløb.


Oversigt over større postgraduate kursusforløb, som jeg har medvirket til afholdelse af:


3årige psykodynamiske psykoterapiuddannelse i regi af Psykologklinikken i Vejgaard (UPPA) - 3 forløb

2016 - 2022


Supervisoruddannelser i Aarhus - 3 forløb (privat regi) 2018-2021


Supervisoruddannelse i Kolding (privat regi) 2018-2020


Supervisoruddannelse for Dansk Psykologforening (ca. 10 forløb) 2008-2016


2 årig supervisoruddannelse for læger og psykologer v. Psykiatrien i Region Syddanmark (Augustenborg og Middelfart). I samarbejde med lektor Jan Nielsen, KU. 2010 – 2012.


3årige psykodynamiske psykoterapiuddannelse i Region Nordjylland. Aalborg Psykiatriske Sygehus - 5 forløb. 2003-2015.


2årig supervisoruddannelse for læger, psykologer og musikterapeuter. Region Nordjylland. Aalborg Psykiatriske Sygehus. I samarbejde med Inge Nygaard Pedersen 2009-2010.


2årig supervisoruddannelse for læger og psykologer ved Psykiatrien i Region Midtjylland. 18 dage. I samarbejde med Marlis Dall, Kristian Valbak, Kristian Rokkedal og Morten Kjølbye. Psykiatrisk Hospital Risskov, 2007-2008.


2årig efteruddannelse i miljøterapi af personalet ved Børne- og ungdomspsykiatrien (teori og supervision).  13 dage. I samarbejde med Morten Kjølbye., Esbjerg 2005-2007.


1 årig Efteruddannelsesforløb for socialpsykiatrien i Sønderjyllands Amt. Projekt projektiv identifikation og parallelprocesser (incl. supervision), 10 dage. Åbenrå 2004-2005.


2årig efteruddannelse af erfaren psykiatrisk plejepersonale: Træning i miljøterapeutisk supervision. I samarbejde m. Morten Kjølbye. 12 dage. Ribe. 2002-2004.