Publikationer

 

Publikationer, TV-udsendelser og Downloads

PUBLIKATIONER:

 • Møhl, B. & Jacobsen, C. H. (2024). Supervision i psykiatrien. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.): Grundbog i psykiatri, 3. udgave (kap. 44, s. 883-901). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Østergaard, O. K., Nilsson, K. K & Jacobsen, C. H. (2021). Fra studerende til psykoterapeut: En dannelsesrejse, der bør startes på universitetet. Psyke & Logos, vol. 42, s. 90-111.
 • Jacobsen, C. H. & Mortensen, K.V. (2017). Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde. Almen og psykodynamisk supervisionsteori (330 sider). København: Hans Reitzels Forlag. Anmeldelse af bogen kan læse her.
 • Jacobsen, C. H. & Nielsen, J. (2015). Supervision af psykoterapi. I: F. Alberdi, B. Rosenbaum & P. Sørensen (red.): Moderne Psykoterapi. Teori og metoder (s. 583-602). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Jacobsen, C. H. (2014). The Psychotherapeutic Profession in Denmark. International Federation for Psychotherapy (IFP) Newsletter, 01:2014, p.15-17
 • Jacobsen, C. H. (2014). Psykologer i egenterapi. Psykolognyt, 68 (1), p. 20-21.
 • Jacobsen, C. H. & Nielsen, J. (2014). Psykologer som supervisander. Psykolognyt, 68 (1), p. 20-22.
 • Nielsen, J., Jacobsen, C. H. & Mathiesen, B. B. (2013). Psykologer som supervisorer. Psykolognyt, 67 (20), p. 16-18.
 • Jacobsen, C. H.; Nielsen,  J. Mathiesen, B. B. & Orlinsky, D. E. (2013). Den teoretiske orientering. Psykolognyt, 67, (19), p.20-22.
 • Jacobsen, C. H., Nielsen, J. & Mathiesen, B. B. (2013). Hvem er de danske psykoterapeuter?. Psykolognyt, 67 (18), p. 16-18.
 • Jacobsen, C. H. & Kjølbye, M. (2013). Psykodynamisk supervision. I: P. Bertelsen, C.H.Jacobsen & N. K. Rosenberg (red): Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesmåder (s. 52-68). København: Hans Reitzels Forlag
 • Jacobsen, C. H. & Mortensen, K. V. (2013). Tværfaglig supervision. I: P. Bertelsen, C.H. Jacobsen & N. K. Rosenberg (red): Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesmåder (s. 13-31). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Bertelsen, P. Jacobsen, C.H & Rosenberg, N.K. (red.)(2013): Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesmåder.København: Hans Reitzels Forlag (215 sider).
 • Jacobsen, C. H. (2013). Grundlæggende elementer i supervision af psykoterapeutiske arbejdsområder. I Pedersen, I. N. (red.): Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet (s. 53-66). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Jacobsen, C. H. (2013). Kreative metoder i verbal supervision. I Pedersen, I. N. (red.): Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet (s. 67-83). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Jacobsen, C. H. & Mortensen, K. V. (2013). Psykoterapeutisk praksis – på psykodynamisk grundlag. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Jacobsen, C. H. (2013). Psykoterapeuterne og de psykoterapeutiske ydelser: Uddannelse, kvalitetssikring samt praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold. I: Møhl, B., & Kjølbye, M. (red.). Psykoterapi (side 45-56). København: Psykiatrifonden.
 • Jacobsen, C. H. (2013). Psykoterapi og supervision. I: Møhl, B., & Kjølbye, M. (red.). Psykoterapi (side 455-461). København: Psykiatrifonden.
 • Nielsen, J, Jacobsen, C. H. & Mathiesen, B. B. (2012). Novice supervisors’ tasks and training – a descriptive study. Nordic Psychology (Online), 64 (3), 182-191.
 • Jacobsen, C. H., Nielsen, J., & Orlinsky, D. E. (2012). Danish Psychologists as Psychotherapists: Professional, Demographic and Personal Characteristics, and Change in Theoretical Orientations. Nordic Psychology (Online), 64 (3), 168-181.
 • Jacobsen, C. H., & Grünbaum, L. (2011). Supervision af psykoterapi via Skype. Matrix 28 (4), 337-349.
 • Jacobsen, C. H. (2011). Clinical Supervision in Denmark: Results from the danish DPCCQ study of supervision. I SPR-2011, Bern Switzerland. 42nd. International Meeting. June 29 - july 2. Book of Abstracts. (s. 208). Ulm, Germany: Ulmer Textbank Verlag.
 • Jacobsen, C. H., Nielsen, J., & Mathisen, B. B. (2010). Faktorer i psykoterapeuters faglige udvikling: Set i relationelle, udviklingspsykopatologiske og empiriske perspektiver. Psyke og Logos, 31(2), 688-714.
 • Jørgensen, L. H., & Jacobsen, C. H. (2010). Gruppesupervision af læger på onkologisk afdeling. Psyke & Logos, 30(2), 672-694.
 • Jacobsen, C. H., Schilling, B., & Nielsen, J. (2010). Kommentar: Duplik til Nicole Rosenberg: Supervision og tre K'er. Psykolog Nyt, 64(7), 41-42.
 • Schilling, B., Jacobsen, C. H., & Nielsen, J. (2010). Supervision - og de tre k'er. Psykolog Nyt, 64(4).
 • Jacobsen, C. H., Jensen, K. B., & Madsen, N. S. (2010). The client’s ideas and fantasies of the supervisor in video recorded psychotherapy. I Book og Abstracts: Society for Psychotherapy Research 41st. Annual Meeting. Jun 23 to 27, 2010, Asilomar, California, USA (1 udg.) Kapitel 128.(s. 128). Ulm, Tyskland: Ulmer Textbank Verlag.
 • Jacobsen, C. H., Olesen, M. K., & Kløve, A. (2010). The influence of video recordings on beginning therapist’s learning in psychotherapy training. I Book of Abstracts (1 udg.) (s. 97-97). Ulm, Tyskland.
 • Jacobsen, C. H., & Tanggaard, L. (2009). Beginning therapists’ experiences of what constitutes good and bad psychotherapy supervision: With a special focus on individual differences. Nordic Psychology (Online), 61(4), 59-84.
 • Kjølbye, M., & Jacobsen, C. H. (2009). Den relationelle psykiatri: psykopatologi og behandling (kap. 3). I Broeng, S. (red.), Fokus på relationer: psykiatri i praksis (s. 75-91 + 236-237 (referencer)). København: Hans Reitzel.
 • Jacobsen, C. H., & Kjølbye, M. (2009). Det teoretiske grundlag for en relationel psykiatri (kap. 2). I Broeng, S. (red.), Fokus på relationer: Psykiatri i praksis (s. 37-73 + 233-235 (referencer)). København: Hans Reitzel.
 • Nielsen, G. H., Skjerve, J., Jacobsen, C. H., Gullestad, S. E., Hansen, B. R., Reichelt, S., Rønnestad, M. H., & Torgersen, A. M. (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students in group supervision: a comparative analysis. Nordic Psychology (Online), 61(4), 49-58.
 • Skjerve, J,. Nielsen, G. H.,  Jacobsen, C. H., Gullestad, S. E., Hansen, B. R., Reichelt, S., Rønnestad, M. H. & Torgersen, A. M., (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: the supervisee perspective. Nordic Psychology (Online), 61(4), 28-48.
 • Nielsen, J., & Jacobsen, C. H. (2009). Nordic perspectives on supervision and supervision research: special issue on supervision. Nordic Psychology (Online), 61(4), 1-4.
 • Jacobsen, C. H. (red.) (2009). Nordic Psychology: Temanummer: Supervision. I Nordic Psychology (Online), 61(4), København.
 • Jacobsen, C. H., Nielsen, J., & Mathisen, B. B. (2009). Nu skal danske psykoterapeuter undersøges. Psykolog Nyt, 63(20), 24-25.
 • Jacobsen, C. H. (2009). Terapeuters brug af selvafsløring. Psykolog Nyt, 63(15), 16-20.
 • Jacobsen, C. H. (2009). The Psychotherapeutic Professions in Denmark. Society for Psychotherapy Research.
 • Jacobsen, C. H. (2007). A qualitative single case study of parallel processes. Counselling and Psychotherapy Research, 7(1), 26-33.
 • Jacobsen, C. H., & Agerskov, K. (2007). Etiske betragtninger ved supervision. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 128-142). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (2007). Indledning. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og Praksis (1 udg.) (s. 7-19). København: Akademisk.
 • Mortensen, K. V., & Jacobsen, C. H. (2007). Kontraktetablering i supervision. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 83-91). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H., & Pedersen, L. T. (2007). Novice supervisee's experiences of what's good and bad psychotherapysupervision. I Book of Abstracts: 38th International Meeting for the Society of Psychotherapy Research, SPR, June 20-23, 2007 Madison, Wisconsin, USA (s. 122).
 • Jacobsen, C. H. (2007). Parallelprocesser. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 117-127). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H. (2007). Supervisand og supervisor. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 104-116). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.) (2007). Supervision af psykoterapi.: Teori og praksis (1 udg.) København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H. (2007). Supervision og de tilgrænsende områder. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 20-33). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H. (2007). Supervisionens materiale og proces. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 70-82). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H. (2007). Supervisors funktioner, opgaver og roller. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 44-56). København: Akademisk.
 • Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Petersen, L. L. (2006). Forord. I Jacobsen, C. H. (red.), Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodynamisk belysning (s. 5-7). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Jacobsen, C. H., & Thorgaard, L. (2006). Indledning. I Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Petersen, L. L. (red.), Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodynamisk belysning (s. 9-12). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Jacobsen, C. H. (2006). Parallelprocesser og deres tilblivelse i supervision. I Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Petersen, L. L. (red.), Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodynamisk belysning (s. 143-157). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Jacobsen, C. H., Pons, F., & Aagesen, N. S. (2006). Psykologistuderendes ønsker om egenterapi i Universitetsklinikken professionprogram ved Aalborg Universitet Aalborg: Aalborg Universitet.
 • Jacobsen, C. H. (2006). Supervisors interventioner ved parallelprocesser. Matrix, 22(4), 354 – 369.
 • Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Lanken Petersen, L. (red.) (2006). Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodaynamisk belysning. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Jacobsen, C. H., Pons, F., Larsen, D. E., & Hansen, M. R. (2005). Effekt af den psykoterapeutiske behandling v. Universitetsklinikken: første afrapportering fra FAPU-UK Aalborg: Aalborg Universitet.
 • Jacobsen, C. H. (2005). Parallelprocesser i psykoterapi og supervision: teori, forskning og praksis Aalborg Universitet: Psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
 • Jacobsen, C. H. (2005). Psykoterapisupervisionens didaktik. Psyke & Logos, 26(2), 699-713.
 • Jacobsen, C. H. (2003). Empirical studies of parallel processes - review and criticism. Nordic Psychology, 55(3), 177-196.
 • Jacobsen, C. H. (2003). Klinisk psykologi på AAU. Psykolog Nyt, 56(19), 20-25.
 • Jacobsen, C. H. (2001). Supervisors valg af fokus og rolle: som funktion af supervisandens faglige udvikling. Matrix, årg. 18(3), 195-227.
 • Jacobsen, C. H. (2000). "De måske egnede": problemer ved selektion til gruppeanalytisk psykoterapi. Matrix, 17(1), 53-86.
 • Jacobsen, C. H. (2000). Parallelprocesser i psykoterapi og supervision: nogle refleksioner over fænomenet og dets psykologiske mekanismer. Psyke & Logos, 21(2), 600-630.
 • Jacobsen, C. H. & Thybo, J. (1994): Klienters oplevelser af psykoterapi. Et empirisk Single-case studie. Århus: Center for Samtaleterapi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (210 sider).

 

PEER-REVIEWED PAPERS OG POSTERS SAMT INTERNATIONALE PRÆSENTATIONER

 • Jacobsen, C. H. (2014). Personal Therapy in Denmark. Results from the Danish DPCCQ study. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 45nd International Conference, København. Juni 2012.
 • Jacobsen, C. H. (2012). ”My worst supervision.” Qualitative and quantitative data from the Danish DPCCQ study of supervision. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 43nd International Conference, Virginia Beach, USA. Juni 2012.
 • Jacobsen, C. H. "Min værste supervision". Kvalitative og kvantitative data fra den danske DPCCQ. Psykoterapi- och handledningsforskning i dialog: En nordisk konferens och nätverksbyggande. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. Oktober 2011. http://www.terapiforskning.se/arbetsgruppen.html
 • Jacobsen, C. H., & Nielsen, J. (2011). Clinical Supervision in Denmark: Results from the Danish DPCCQ study of supervision. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 42nd International Conference, Bern, Schweiz.
 • Nielsen, J., Jacobsen, C.H. Paper: Clinical supervision reflected through a Danish DPCCQ-sample. International conference on clinical supervision, London, UK, Februar 2011.
 • Jacobsen, C. H. Paper: On research in the parallel process. The SuPraNet seminars on clinical supervision. Leicester, UK. Februar 2011.
 • Nielsen, J., Jacobsen, C.H. & Mathisen, B. B. Psykoterapeuters faglige udvikling. Konference i forbindelse med Københavns Universitetskliniks 60 år jubilæum. August 2010.
 • Jacobsen, C. H., Jensen, K. B., & Madsen, N. S. Clients experience of video recordings of their psychotherapy. Paper presented at The Sixth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Adelphi University, New York, USA. Juni 2010.
 • Petersen, B., & Jacobsen, C. H. Post-Graduate Training in Private Practice: A qualitative Study. Poster presented at The Sixth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Adelphi University, New York, USA. Juni 2010.
 • Jacobsen, C. H., Jensen, K. B., & Madsen, N. S. The client’s ideas and fantasies of the supervisor in video recorded psychotherapy: Research findings from a qualitative study. Poster presented at Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting, Monterey, CA, USA. Juni 2010
 • Jacobsen, C. H., Olesen, M. K., & Kløve, A. The influence of video recordings on beginning therapists’ learning in psychotherapy training. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting, Monterey, CA, USA. Juni 2010.
 • Jacobsen, C. H. What is supervision? Det Franciskanske Familie Institut, Ljubljana, Slovenien. April 2010.
 • Jacobsen, C. H. Selfdisclosure and nondisclosure in psychotherapy and supervision. Det Franciskanske Familie Institut, Ljubljana, Slovenien. April 2010.
 • Jacobsen, C. H. Workshop at “Supervision today - from research to practice”. Arr.: The British Association for Counselling & Psychotherapy, Birmingham, UK. December 2010.
 • Jacobsen, C.H.& Tanggaard, L. Novice supervisee's experiences of what is good and bad psychotherapy supervision.  Paper: Society for Psychotherapy Research 38th International Meeting. Madison, WI, USA: Juni 2007.
 • Jacobsen, C. H. Assessment of the supervisee's professional functioning and supervision of cases. Workshop: Det Franciskanske Familie Institut, Ljubljana, Slovenien , d. 12.05.06.
 • Jacobsen, C. H. Parallel process, Supervisors interventions to parallel process and as a function of the supervisee's level of professional development. Paper: Det Teologiske Universitet, Universitetet i Ljubljana, Slovenien, d. 11.05.06.
 • Jacobsen, C. H. The Parallel Process in clinical supervision and supervision research. Workshop + Panel: Supervision today - from research to practice. Arr.: The British Association for Counselling & Psychotherapy, Birmingham, Storbritannien, 4. december 2007.
 • Jacobsen, C. H. Issues and problems in psychotherapy supervision. Bemidji State University, Minnesota, USA. 1 dag workshop. Maj, 2006.
 • Jacobsen, C. H. Issues and problems in psychotherapy supervision (problems and parameters in psychoanalytic supervision, the history of psychodynamic psychotherapy supervision, what to present in supervison). Paper:  Det Teologiske Universitet, Universitetet i Ljubljana, Slovenien, d. 11.05.06
 • Jacobsen, C. H. Workshop on supervision and parallel process. Heldagsseminar: 17.10.05. Stockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning SAPU), Stockholm, Sverige.
 • Jacobsen, C. H. Supervisory interventions to novice psychotherapists. Poster: Society for Psychotherapy Research 36.th annual meeting, Montreal, 22. juni, 2005.
 • Jacobsen, C. H. The concept of parallel process and it’s impact as seen in a single case study psychotherapy and supervision. Paper: Clinical service meeting. The W. A. White Institute of Psychoanalysis, New York City, 21 juni 2005.
 • Jacobsen, C. H. A Qualitative case study of parallel process and the effect of supervisory interventions. Paper: The first International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision Buffalo, NY, USA, 17. juni 2005.
 • Jacobsen, C. H. Parallel processes in in the treatment of a male schizophrenic patient. A qualitative case study of psychotherapy and supervision sessions. Paper: The 22nd Nordic Congress on Psychology, København, august 2004.
 • Jacobsen, C. H. Psychodynamic supervision, parallel process and supervisor’s focus and role. 1 dags Workshop: Bemidji State University 7.05.04 for psykologer i Minnesota. Heldags workshop for psykologer i Minnesota.
 • Jacobsen, C. H. Parallel processes in the treatment of a male schizophrenic patient. A qualitative case study of psychotherapy and supervision sessions. Mid-Atlantic Chapter Meeting of the Society for Psychotherapy Research, Penn State University, Paper: State College, PA, d. 11.11.02.
 • Jacobsen, C. H. Parallel processes in psychotherapy and supervision: Reflections on theory and supervisors interventions - illustrated with a case study of parallel processes in the treatment of a schizophrenic patient. Doctoral Training Counseling Psychology Program, Lehigh University, Pennsylvania, d. 10.10.02.
 • Jacobsen, C. H. Research findings and the clinical use of parallel process in psychotherapy and supervision. Poster: præsenteret v. 18th World Congress of Psychotherapy. Trondheim, Norge. 16.8.02
 • Jacobsen, C. H. Parallelprocesser -med en note om kausalitetsspørgsmålets betydning for supervisors interventioner. Paper:  Nordplus møde mellem nordiske psykologiuddannelser, Oslo, d. 28.9.01. Tema: Vejledning og supervision.


TV-UDSENDERLSER


MEDVIRKNING I RADIOUDSENDELER

 • Medvirken i DR P1 programmet "Tændt" - 2 udsendelser, 2018