Min baggrund

 

Baggrund & Uddannelse

Akademiske uddannelser

• 1992 Cand. psych. fra Århus Universitet

• 2006 Ph.D. fra Aalborg Universitet. Afhandling om parallelprocesser i psykoterapi og supervision.


Psykoterapi- og supervisionsuddannelser

• 1½ års træning i oplevelsesorienteret psykoterapi, Center for Samtaleterapi; Psykologisk institut, Aarhus Universitet, 1989-90.

• 1½ års deltagelse i Den Psykoterapeutiske arbejdsgruppe på Fyn, 1992-93.

• 3 års uddannelse i individuel psykoanalytisk psykoterapi, Psykiatriens i Nordjyllands psykoterapiuddannelse. 1994-1997.

• 8 års deltagelse i Psykoterapeutisk Forum i Nordjylland, 1998-2006.

• 3årig supervisoruddannelse, Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterap. 1999-2001.

• 1 års uddannelse i gruppeanalyse, Institut for Gruppeanalyse, Århus, 2000-2001

• 2 års træning i intensive korttids dynamisk psykoterapi v. Patricia Coughlin Della Selva Akademiet for Integrerende Psykoterapi, Århus, 2004-2006.

• Igennem årene omfattende deltagelse i diverse teoriseminarer, kurser, konferencer, supervisions- og egenterapiforløb.

 

Autorisation og godkendelser

• 1994 Autorisation, Psykolognævnet u. Socialministeriet

• 1996 Vejleder i psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab (hovedfag i individuel psykoterapi)

• 1997 Specialist i psykoterapi, Dansk Psykolog Forening.

• 1998 Vejleder i psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab (bifag i gruppeterapi).

• 2000 Supervisor i psykoterapi på specialistniveau, Dansk Psykolog Forening

• 2000 Supervisor i psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab

 

Ansættelser

• 1992-1994 Klinisk psykolog, Distriktspsykiatrisk team, Varde

• 1994-1998 Klinisk psykolog, Psykoterapeutisk afsnit, Aalborg Psykiatriske Sygehus

• 1995-1999 Ekstern Lektor, Musikterapi, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet

• 1998-1999 Amanuensis, Psykologi, Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet

• 1999-2000 Klinisk psykolog, Psykoterapeutisk afsnit, Aalborg Psykiatriske Sygehus

• 2000-2006 Studielektor, Psykologi, Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet

• 2000-2010 Klinikleder, Universitetsklinikken, Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet

• 2006-2009 Lektor i klinisk psykologi, Psykologi, Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet

• 2009-2012 Professor mso. i klinisk psykologi, Psykologi, Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet

 

Psykologpraksis

• 1992-2012 Deltids privat psykologpraksis

• 2012- Fuldtids privat psykologpraksis m. aftale m. Sygesikringen (netop opsagt - udløber ultimo februar 2022).

• 2012- Dækker Nordjylland for Praktiserende Lægers organisations (PLO) krisekorps.