Praksis i forhold til COVID-19

Claus Haugaard Jacobsen

Cand. psych. Ph.d • Autoriseret psykolog • Specialist og supervisor i psykoterapi

Psykologklinikken i Vejgaard

Michael Anchers Vej 12, 9000 Aalborg

Tlf. 5153 8889 • mail@claushaugaard.dk

Vi har valgt at lukke klinikken fysisk til og med fredag d. 20/3. Der afholdes i denne periode video- og telefonkonsultationer.


Da den aktuelle situation tegner til at kunne strække sig over flere uger, vil jeg i den kommende tid, når det ellers skønnes hensigtsmæssigt, i videst muligt omfang foretrække videokonsultationer. Det fungerer udmærket, og er for mig at se at foretrække frem for telefonkonsultationer. Jeg har anvendt denne mulighed i mange år med personer, som bor langt borte.


Jeg har tidligere anvendt Skype og FaceTime. Men da disse tilsyneladende ikke er GDPR compliant, er jeg nu i stedet overgået til Google Suite Business’ Meet, som udgør en fin platform for sikker og GDPR godkendt konsultation.


Det er rimeligt enkelt. Jeg sætter et møde op, og sender dig en e-mail med et link. Du skal åbne denne e-mail og følge nogle få trin. Det tager under et minut at blive klar og kræver hverken, at du installerer ny software, opretter profil eller lignende. Du finder en kort vejledning på her min hjemmeside ved at klikke her.


Alternativer til videokonsultation er:


Telefonkonsultation, hvor vi simpelhen bare ringer sammen i det tidsrum, som en vanlig konsultation varer.


Fysisk fremmøde er indtil videre også en mulighed, men det fordrer, at vi begge føler os helt raske. I så fald vil jeg før og efter foretage en kraftig udluftning, sørge for god afstand mellem stolene, spritte dørhåndtag og toiletfaciliter af, afvaske armlæn og tilstræbe, at du ikke møder personer i venteværelset.


Men for at være på den sikre side og udvise samfundssind, foretrækker jeg i den nuværende situation video, subsidiært telefonkonsultationer. 


Vi afventer i øvrigt udviklingen og foretager løbende justeringer i vores praksis. Se derfor efter opdateringer på denne side.

Call us: +800 876 5432

Copyright @ All Rights Reserved